Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez POSCO – PWPC sp. z o.o. w 2020 r.