Scroll Top

Odpowiedzialność społeczna

POSCO-PWPC

Podstawą zarządzania w Grupie POSCO jest filozofia „Obywatelstwo korporacyjne: Budujemy razem lepszą przyszłość” zgodnie z którą angażujemy się w dialog oraz współpracę ze wszystkimi interesariuszami wliczając w to pracowników, klientów, dostawców oraz lokalną społeczność. Jej elementy, oparte na koncepcji ESG są wpisane w naszą strategię i model biznesowy. Poprzez realizowanie założeń ESG promujemy odpowiedzialne i zrównoważone podejście do prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizujemy działania w celu zintegrowania aspektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych.
Ponadto promujemy przyjazne dla środowiska rozwiązania, wspieramy rozwój społeczności lokalnych oraz stale udoskonalamy swój ład korporacyjny. W drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju nieustanie dążymy do zmian i innowacji dzięki temu budujemy długoterminową wartość naszej firmy. Posiadamy również odpowiednie polityki oraz stale wdrażamy procedury i mechanizmy, które integrują kwestie etyczne, społeczne, środowiskowe i zarządzania w naszej działalności.
Czerpiemy inspirację z dobrych praktyk opisanych w międzynarodowych konwencjach, protokołach, kodeksach postępowania oraz wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju.
W ramach swojej działalności charytatywnej prowadzimy aktywne działania na rzecz lokalnej społeczności na bieżąco monitorując jej potrzeby oraz wyzwania.

 

Jakie aktywności wspieramy:

  • Działania na rzecz pracowników i interesariuszy
  • Działania na rzecz ekologii i zalesiania terenów zielonych
  • Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
  • Działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Działania z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych